Социология

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование; обучение по основни научни направления в двусеместриални курсове - Обща социология, Философия на морала, правото и политиката, Статистика, Увод в социалната психология; общообразователни курсове в областта на социалните, стопанските и правните науки. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и тренингови курсове.

прочети още
Социология

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Социология
Квалификация: социолог

Практики:

Практическото обучение включва стажове в социологически и маркетингови агенции, в държавната администрация, неправителствени организации и медии.

Международна мобилност:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети във Франция, Германия и Турция.

Компетенции на завършилите програмата:

- знания в областта на история на социологията и теория и методология на социологическото познание; за основните социологически традиции; за главните теоретични области и актуалните изследователски полета на социологията; за структурните особености на съвременното българско общество;

- умения за прилагане на количествени и качествени методи за анализ; за организиране и провеждане на емпирични социологически изследвания; за използване на съвременни модели при работа със статистическа информация.

Дипломиране:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на бакалавърска теза или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен".

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: социолог; специалисти в областта на науката, образованието, медиите, агенциите за изследване на общественото мнение, маркетинговия сектор.

Департамент, предложил програмата:

Философия и социология