Курсове по спорт

Кратко представяне:

Общообразователните изисквания по спорт се покриват чрез успешно завършване на два общообразователни курса за спорт през първата година на обучение. Студентите избират по един курс за спорт всеки семестър, като заявяват желанието си при записване на семестъра и могат да го променят през първите две седмици на семестъра. Всички общообразователни курсове по спорт са 30-часови и едносеместриални .Оценяването в общообразователните курсове по спорт се извършва оценка "ДА" при 70% присъствие на занятията и с "НЕ" при по-малък процент присъствие.

Като алтернатива на курсовете по спорт се явяват курсовете по изкуства, социални умения или чужд език (древноегипетски, латински, старогръцки, новогръцки, руски)

прочети още
Курсове по спорт

При невзет общообразователен курс по спорт студентът записва отново по желание курс по спорт или курс по изкуства, социални умения или чужд език (древноегипетски, латински, старогръцки, новогръцки, руски).

Акредитирането на общообразователен курс по спорт може да се осъществи на основание на документ издаден от легитимна спортна организация, удостоверяващ посещението на студента в определен вид спорт в изискуемите по програмата на НБУ хорариум часове. За целта студентите е необходимо да запишат курс OOKC/S 100 Спорт, да приложат служебна бележка от спортната организация и да попълнят отчет по изготвен стандарт.