Курсове по компютърни умения

Кратко представяне:

Общообразователните изисквания по компютърни умения включват работа с операционната система Windows, работа с приложенията Word, Excel и PowerPoint на MS Office; базови знания и основни практически умения за работа със софтуер за търсене в Интернет, електронна поща, връзки в локална мрежа. Тези знания се покриват след успешно завършане на един от основните курсове ОООК500 Компютърни умения на РС, ОООК500Е Компютърни умения (електронно обучение) или ОООК501 Компютърни умения, РС (за програми на английски език). Като алтернатива се предлагат и надграждащите курсове ОООК504 Компютърни умения на Мас и ОООК505 Компютърни умения за напреднали.

Всички общообразователни курсове за компютърни умения яь едносеместриални, носят по 3 кредита и могат да бъдат записани или през есенния или през пролетния семестър.

прочети още
Курсове по компютърни умения

Сертификатите, които се акредитират в НБУ, вместо общообразователния курс по компютърни умения са:

• ECDL START

• ECDL CORE

• CAMBRIDGE IT SKILL STANDARD

• CAMBRIDGE IT SKILL PROFICIENCY

• MICROSOFT OFFICE SPECIALIST