Курсове по български език

Кратко представяне:

Общообразователните изисквания по български език имат за цел да дадат нужните езикови умения, които да помагат на студентите в успешното завършване на избраната от тях специалност. Предлаганите курсове са надграждащи над Държавните образователни изисквания по български език за средното училище.

Общообразователните курсове по български език помагат да студентите да покрият минимума на функционална и четивна грамотност, нужна за успешно справяне с обемисти академични текстове.

Успешно покрилите общообразователните изисквания по български език от първата година могат да продължат при желание обучението си и във втората година.

Предлаганите курсове носят 3 кредита и са двусеместриални (два семестъра по 30 часа). Записването за курс се предхожда от установяване на нивото на функционална грамотност: резултати от ДЗИ или диагностика от НБУ.

прочети още
Курсове по български език

Всички предлагани курсове за умения по български език за първата година покриват следните няколко модула:

• Езикова култура – за подобряването на разбирането и работата с непознат текст;

• Работа с текст – за подобряване умението на студентите за изграждане на значения на непознат текст, за извличане на информационната стойност на текстове – конспектиране, резюмиране, анотиране, извеждане на ключови думи;

• Академично писане – за изграждането на собствени текстове в различните жанрове на академичното писане;

• Презентиране –за успешното справяне с представянето на собствени и чужди текстове пред публика.

Успешно покрилите общообразователните изисквания по български език от първата година могат да продължат при желание обучението си и във втората година, избирайки един от следните курсове:

• Редактиране и дебатиране,

• Редактиране и езикови игри,

• Творческо писане.