Курсове за знания

Кратко представяне:

Общообразователните изисквания за знания се покриват чрез успешно завършване на четири общообразователни курса за знания през първите две години на обучение. Студентите избират по един курс за знания всеки семестър, като заявяват желанието си при записване на семестъра и могат да го променят през първите две седмици на семестъра. Всички общообразователни курсове за знания са 30-часови, едносеместриални и носят по 3 кредита.

Университетски речник е първият добър ориентир за ОСНОВНИТЕ ПОНЯТИЯ, които се разглеждат в Общообразователните курсове за знания.

прочети още
Курсове за знания

Курсовете за знания целят обогатяване на общата култура на студентите в професионално направление, което по правило е различно от направлението на записаната от тях програма и изграждане на способности за формиране на собствено познание и разбиране.