International Alternative Tourism (in Bulgarian) Distance Learning

Short presentation of the programme:

The instruction in the programme comprises courses on International Alternative Tourism Organisation and Management, Tour Operators, Agency and Transport Activity, Tour Guiding and Tourist Animation, Ecotourism, Geological Tourism, Cultural and Religious Tourism, Rural Tourism, Wine Tourism, Extreme Tourism, etc. The training courses include workshops, projects, practices and field studies of tourist sites and alternative tourism destinations. The programme offers an upgrading semester to holders of professional bachelor’s degree 3.9. Tourism who earn additional credits by enrolling in lecture courses (15 credits) and training courses (15 credits).

прочети още
International Alternative Tourism (in Bulgarian) Distance Learning

Major and professional qualification:


Specialisation: Alternative Tourism
Scientific direction: International Tourism
Scientific specialty: MA in International Tourism

Practical training courses:

Програмата предлага практики и стажове в регионални и национални административни структури: министерства, общини и агенции; теренни практики.

International mobility:

Програмата има сключени договори по европейска програма "Обучение през целия живот", секторна програма "Еразъм".

Graduate Student Competencies:

Завършилите програмата ще са усвоили следните основни знания:

- основните положения в регулирането на туризма и туристическата дейност в Р България;

- защитените територии на България, категориите защитени територии, плановете за управление на защитените територии, режимите за опазването им и правилата за тяхното посещение;

- за организация и управление на алтернативния туризъм;

- видове екскурзоводска дейност и основните принципи, методи и видове туристическа анимация.

Завършилите програмата ще са усвоили следните основни умения:

- използване на разнообразието на форми за алтернативен туризъм с цел организиране, управление и разширяване на възможности на туристическия бизнес;

- възлагане и приемане на туроператорски дейности;

- извършване на консултантски дейности в областта на туризма при прехода от масов към алтернативен туризъм;

- изготвяне и презентиране на туристически маршрути и програми;

- прилагане на рекламни подходи за реализация на туристическите продукти.

Graduation:

Завършването на обучението в магистърската програма става с полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Occupation and possible positions:

Завършилите програмата могат да работят в Министерство на туризма, туристически агенции, частен бизнес, неправителствени организации, реализация в чужбина и др.

Department :

Natural Sciences