English Studies (English Language, Culture and Literature) (in English and Bulgarian)

Short presentation of the programme:

In the first two years, the training in the programme focuses on general education courses, two-semester courses in the main areas of study, such as The Science of Language, The Science of Literature, Anthropology, Sociology, Mythology and Religion, and practical courses, such as Practical Grammar, Academic Skills, Communication Skills, etc. In the third and fourth years, the instruction consists of specialised and training courses, such as individual assignments, creative performances, projects using language technologies, etc. In the fourth year, the programme offers two specialisations, Teacher and Translator, leading to a professional qualification.

прочети още
English Studies (English Language, Culture and Literature) (in English and Bulgarian)

Major and professional qualification:


Specialisation: Teacher
Scientific direction: English Studies
Scientific specialty:

Specialisation: Translator
Scientific direction: English Studies
Scientific specialty: philologist, translator (English)

International mobility:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Германия, Испания, Полша, Турция, Белгия, Русия и Франция.

Graduate Student Competencies:

- Притежават знания в областта на теоретичното и приложното езикознание, литературата, културата и историята на англоезичните страни, теорията и практиката на превода, методиката на преподаването на английския език;

- Придобиват умения да извършват писмен и устен превод от и на английски език; да преподават английски език; да анализират съвременните езикови явления.

Graduation:

Покриване на необходимия брой кредити и успешно полагане на държавни изпити.

Специализация "Превод"

Държавен изпит по английски език (практически езиков изпит и теоретичен тест) - 6 кр. (3 кр. + 3 кр.)

Държавен изпит по превод (писмен и устен) - 4 кр. (2 кр. + 2 кр.)

Специализация "Учител по чужд език"

Държавен изпит по английски език (практически езиков изпит и теоретичен тест) - 6 кр. (3 кр. + 3 кр.)

Държавен квалификационен изпит по преподаване на английски език - 4 кр.

Department :

Foreign languages and cultures