Applied Foreign Languages for Administration and Management (in English and a second foreign language) Distance Learning

Short presentation of the programme:

In the first two years, the instruction in the programme focuses on general education courses, two-semester courses in the main areas of study, such as Introduction to Language Structure, EU Languages, Presentations and Negotiations, Professional Correspondence, and practical courses, such as Text Analysis and Comprehension, Written and Oral Communication, Listening and Speaking, Practical language courses, etc. In the third and fourth years, the instruction comprises lecture and training courses.

прочети още
Applied Foreign Languages for Administration and Management (in English and a second foreign language) Distance Learning

Major and professional qualification:

Scientific direction: Applied Foreign Languages for Administration and Management (in English and a second foreign language)
Scientific specialty: philologist, translator (English and [a relevant foreign language])

International mobility:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност в университети във Великобритания, Франция, Русия, Испания и др.

Graduate Student Competencies:

Студентите получават знания като специалисти по два чужди езика, запознати са със строежа на изучаваните езици, с езиковата карта на Европа, езиковите и терминологичните ресурси на ЕС, европейските институции, правото, икономиката, управлението, икономическата география и културата на ЕС, и умения за прилагането им (превод, редактиране, рефериране, анализ и синтез на документи) в няколко предметни области: европейска икономика и администрация, право, човешки ресурси и др.

Graduation:

Покриване на необходимия брой кредити и успешно полагане на писмен държавен изпит (първи и втори ЧЕ) и устен държавен изпит.

Occupation and possible positions:

Завършилите програмата са: специалисти в европейски структури -- преводачи, референти, консултанти в междукултурните отношения и др.

Department :

Research Center for Computational and Applied Linguistics