Management for Organisational Excellence (in Bulgarian) Distance Learning

Short presentation of the programme:

According to Edgeman, R. and Dahlgaard, J. (1999), Organisational Excellence (OE) is a holistic, systematic approach to an organisation's operations balancing the interests of stakeholders, thus increasing the likelihood of maintaining a sustainable competitive advantage and achieving long-term success through activities, both customer-focused and perfectly executed. OE is considered a higher phase in the development of total quality management (TQM) methods extremely popular in developed countries in the 1980s and 1990s. It is a key feature of management at the beginning of the 21st century, and its implementation brings serious benefits to the organisation's competitiveness. This approach is particularly popular in the USA and the European Union and is rapidly spreading throughout the world. It is the basis of the Lisbon Strategy for the competitiveness of the EU (2000) and undoubtedly becomes a main management practice attribute in Bulgaria as well. In their path to OE, countries use similar patterns. The European Foundation for Quality Management (EFQM) Excellence Model is particularly popular. Organisational Management for Excellence Master’s Degree Programme was designed in accordance with the main guidelines adopted by the European Schoolnet Total Quality Management (EUN.TQM) and the new modern manager competence requirements (G. Hammel, 2007, The Economist Intelligence Unit (2008) and the British MSC Management and Leadership standards (MSC, 2012).

прочети още
Management for Organisational Excellence (in Bulgarian) Distance Learning

Major and professional qualification:

Scientific direction: Management for Organisational Excellence
Scientific specialty: Manager of Organisational Excellence

Practical training courses:

Програмата включва реализирането на цялостна "мениджърска инициатива" на работното място в рамките на последните два семестър, "коучинг" от преподаватели и между студентите, фокус върху планиране и реализиране на процеса на организационното учене.

Graduate Student Competencies:

Дипломираните магистри от програма "Мениджмънт за организационно съвършенство" демонстрират компетентност в следните области и дейности:

- Способност за управление на промяната

- Лидерство и способност за стратегическо мислене

- Способност за непрекъснато професионално и личностно развитие

- Повишени комуникационни и междуличностни умения

- Умения за системно мислене - анализ, синтез и разрешаване на проблеми

- Способност за ефективна работа във виртуални и интернационални екипи

- Умения за комуникация и ефективни междуличностни отношения

- Управление на проекти

- Управление на риска

- Управление на ресурси и знания

- Процесно мислене, проектиране и управление на процеси

- Умения за работа със съвременни информационни системи

- Корпоративна социална отговорност

Graduation:

Завършването на обучението в магистърската програма става с полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Occupation and possible positions:

Програмата е ориентирана към проблемите и нуждите в практиката, което я прави особено интересна за работодателите. Студенти от програмата са намерили успешна реализация в компании като: Лукойл Нефтохим Бургас АД, Теленор, А1, The Hewlett-Packard Company, Комерио АД - Пирдоп, Асарел Медет АД, Телелинк АД, PriceWaterHouse, KPMG, Коутс България АД, Електроразпределение София, CGS Холдинг, Електрон София, Медиагруп, Икономедиа АД, ЗД "Виктория", Eurosped АД и др. Завършилите програмата имат възможности за професионална реализация в областта на общия мениджмънт - ръководители на средно и висше ниво, мениджъри по качеството и промяната, консултанти в областта на организационното съвършенство и свързаните с него организационно развитие и управление на качеството, одитори по качеството, преподаватели и тютори в областта на общия мениджмънт и управлението на качеството.

Department :