Marketing (in Bulgarian) Distance Learning

Short presentation of the programme:

In the first two years, the instruction in the programme focuses on general education courses, two-semester courses in the main areas of study, such as Economics and Enterprise Management, Microeconomics, Macroeconomics, State and Public Administration and practical courses, such as Introduction to Law, International Economics, Business History, Business Communications, Introduction to Marketing, Commercial Law, etc. In the third and fourth year, the instruction consists of specialised courses like Product and Distribution Policy, Online Marketing, Business-to-Business Marketing, Marketing Research, Branding, Consumer Behaviour, Sales Management and training courses. The programme provides the opportunity for international student mobility at universities in Italy, Germany, France, Switzerland and Russia. Graduates can pursue careers as marketers in marketing departments, sales units, advertising and PR departments, marketing managers, sales representatives, sales managers, etc.

прочети още
Marketing (in Bulgarian) Distance Learning

Major and professional qualification:

Scientific direction: Marketing
Scientific specialty: Economist

Practical training courses:

Практическото обучение включва стажове в икономически и финансови институции.

International mobility:

Програмата осигурява възможност за международна студентска мобилност с университети в Италия, Германия, Франция,Швейцария и Русия.

Graduate Student Competencies:

- Притежават знания за разработване на маркетингови стратегии за развитие на фирмените дейности;

- Придобиват умения за използване на съвременни методи за маркетингови проучвания, за реализиране на маркетингови програми и решаване на икономически проблеми на фирмите и бизнес организациите.

- Придобиват умения, необходими за работа в сложна и динамична бизнес маркетингова среда.

Graduation:

Завършването на обучението в бакалавърската програма става със защита на дипломна работа или полагане на държавен изпит след покриване на изисквания брой кредити. Освен професионалната квалификация, която дава програмата, студентите могат да получат и допълнителна специализация като запишат майнър-програма - втора специалност.

Начинът и условията на завършване са съгласно "Стандарта за завършване на образователно-квалификационна степен "бакалавър" или "магистър" в НБУ".

Occupation and possible positions:

Завършилите програмата са: икономист; експертни в областта на маркетинга - продуктовата, ценовата и комуникационна политика, брандинг, изследвания на пазара, дигиталния маркетинг, продажбите и др.

Department :

Economics