Тонрежисура

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Minor-програмите се вписват в дипломата като втора специалност.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от третата и четвъртата година на аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Тонрежисура

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: 1373
Квалификация: 2141

Компетенции на завършилите програмата:

Завършилите ще притежават познания в областта на съвременните музикални технологии, звукозаписната дейност, за развитието на дигиталната музика;

- умения за работа с най-нови типове технологично оборудване и софтуер, за активна звукозаписна дейност, за участие в проекти в областта на музикалните и творческите индустрии, за работа в творчески колектив и интердисциплинарни екипи.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите minor-програма-втора специалност могат да са: специалист по озвучаване на различни събития.

Департамент, предложил програмата:

Музика