Маркетинг

Кратко представяне на програмата:

След първата година на обучение студентите могат да се обучават в основна major-програма и в minor-програма - втора специалност от друго професионално направление.

Курсовете, предложени в minor-програмите, са примерни - с помощта на програмен консултант студентите могат да записват други курсове от аналогичната бакалавърска програма.

прочети още
Маркетинг

Специалност и професионална квалификация:

Специалност: Маркетинг
Квалификация: икономист

Компетенции на завършилите програмата:

Притежават знания в областта на управлението на маркетинга, потребителското поведение, продуктовата политика маркетинга на услугите, бизнес логистиката и дистрибуционната, рекламната политика, продаването и управлението на продажбите и маркетинговите проучвания.

Придобиват умения, необходими за работа в сложната и динамична маркетингова среда.

Дипломиране:

Завършването на обучението в minor-програма-втора специалност става с успешна защита на четирите семестриални проекта проекта.

Професия и възможни заемани длъжности:

Завършилите програмата са: икономист; експертни в областта на маркетинга - ценовата политика, рекламата, проучването на пазара, връзките с обществеността, продажбите и др.

Департамент, предложил програмата:

Икономика