Уеб дизайн и графична реклама

Програмна схема

Уеб дизайн и графична реклама

1-ви семестър

Задължително-избираеми курсове

Аудиторни курсове (кредитни)

Аудиторни курсове (некредитни)