Управление на бизнеса и предприемачество

Програмна схема

Управление на бизнеса и предприемачество

1-ви семестър

Аудиторни курсове - задължителни

Задължително-избираеми курсове

Аудиторни курсове (кредитни)