Пространствен и продуктов дизайн за интериор

Програмна схема

Пространствен и продуктов дизайн за интериор

1-ви семестър

Аудиторни курсове - задължителни

Аудиторни курсове (кредитни)

Тренингови курсове