Бизнес, мениджмънт, технологии и иновации (на английски език, съвместна програма с университета в Йорк)

Програмна схема

Бизнес, мениджмънт, технологии и иновации (на английски език, съвместна програма с университета в Йорк)