Маркетинг, реклама и връзки с обществеността (на английски език, съвместна програма с университета в Йорк)

Програмна схема

Маркетинг, реклама и връзки с обществеността (на английски език, съвместна програма с университета в Йорк)