Артмениджмънт. Управление на културни институции и творчески индустрии

Програмна схема

Артмениджмънт. Управление на културни институции и творчески индустрии

1-ви семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Тренингови курсове