Извличане на знания и технологии за големи данни

Програмна схема

Извличане на знания и технологии за големи данни

1-ви семестър