Музикално изпълнителство (на английски език)

Програмна схема

Музикално изпълнителство (на английски език)

1-ви семестър

Аудиторни курсове (кредитни) - индивидуални

Аудиторни курсове (кредитни)

Тренингови курсове