Антропология

Кратко представяне на програмата:

Докторската програма по антропология е с изследователска насоченост. Тя осигурява специализирана подготовка за провеждане на теренни изследвания, аналитична, теоретична и приложна работа в областта на социокултурната антропология и социалните науки. Обучението е съобразено с последните постижения в науките за човека - понятия, концепции, идеи, методи и практики.

прочети още
Антропология

Прием:

Приемът на редовни докторанти включва изпит по специалността и по един избран от кандидата чужд език (английски, френски, немски, испански, италиански). Кандидатите представят идеен проект по темата на дисертацията.

Кандидатите за докторантура на самостоятелна подготовка не се явяват на кандидатдокторантски изпит, а представят разработен в основната му част дисертационен труд и библиография.