Теория и история на литературата

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага разнообразни интердисциплинарни подходи към литературното поле. Задава широк теоретически и исторически контекст на индивидуалните докторантски проекти. Осигурява възможности за изследователска работа, преподаване, участие в научни конференции, публикации в литературоведски издания.

прочети още
Теория и история на литературата

Прием:

Приемът на редовни докторанти включва изпит по специалността и по един избран от кандидата чужд език (английски, френски, немски, испански, италиански). Кандидатите представят идеен проект по темата на дисертацията.

Кандидатите за докторантура на самостоятелна подготовка не се явяват на кандидатдокторантски изпит, а представят разработен в основната му част дисертационен труд и библиография.