Визуално-пластични изкуства

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага интердисциплинарен и многопрофилен подход към конкретно научно изследване на докторанта в областта на изобразителните изкуства. Докторантите се запознават с методите на изследване, анализ на художествено-творческо произведение и преподаване в областта на визуално-пластичните изкуства.

Семинарите в програмата предлагат високоспециализирани професионални знания и практики в областта на историята на изкуството и визуално-пластичните изкуства.

прочети още
Визуално-пластични изкуства

Прием:

Приемът на редовни докторанти включва изпит по специалността и по един избран от кандидата чужд език (английски, френски, немски, испански, италиански). Кандидатите представят идеен проект по темата на дисертацията.

Кандидатите за докторантура на самостоятелна подготовка не се явяват на кандидат-докторантски изпит, а представят разработен в основната му част дисертационен труд и библиография.