Бизнес администрация

Кратко представяне на програмата:

Програмата осигурява базова и специализирана подготовка, която интегрира теоретичните постижения по стратегически мениджмънт, лидерството и бизнес администрацията с научното приложение на моделите за управление и механизмите за функциониране на корпоративното знание, като концептуален, организационен ресурс и конкурентно преимущество на съвременните компании в глобализиращия се свят на бизнеса.

Приложеният подход на интеграция и специализация дава възможност за разработване на широк спектър от теми за докторски дисертации в следните области на бизнес администрацията: стратегически мениджмънт, лидерство, организационно поведение, управление на човешките ресурси, управление на маркетинга, управление на проекти, управление на риска и промяната, управление на туризма, бизнес комуникации, бизнес инвестиции, бизнес среда и бизнес контролинг.

прочети още
Бизнес администрация

Прием:

Приемът на редовни докторанти включва изпит по специалността и по един избран от кандидата чужд език (английски, френски, немски, испански, италиански). Кандидатите представят идеен проект по темата на дисертацията.

Кандидатите за докторантура на самостоятелна подготовка не се явяват на кандидатдокторантски изпит, а представят разработен в основната му част дисертационен труд и библиография.