Музика

Кратко представяне на програмата:

Докторантите в докторска програма "Музика" могат да работят с едни от най-добрите музиколози в България и Европа. Използвайки модерната и богата библиотечна база на университета и направлявани от вещи научни ръководители, младите хора ще продължат своето обучение в областта на музиката на по-висок етап при теоретичните си изследователски търсения. Докторантите на НБУ имат възможност да участват в организираната традиционно Научна конференция за докторанти с международно участие. Изнесените доклади се издават в отделен сборник.

прочети още
Музика

Прием:

Приемът на редовни докторанти включва изпит по специалността и по един избран от кандидата чужд език (английски, френски, немски, испански, италиански). Кандидатите представят идеен проект по темата на дисертацията.

Кандидатите за докторантура на самостоятелна подготовка не се явяват на кандидатдокторантски изпит, а представят разработен в основната му част дисертационен труд и библиография.