Национална и международна сигурност

Кратко представяне на програмата:

Обучението обхваща специализирани курсове в областта на науките за риска, геополитика и сигурност, екологична и технологична сигурност, корпоративно и фирмено разузнаване, основи на сигурността, кризисен мениджмънт, дипломатическо и консулско право, миграции и сигурност. Програмата има две специализации:

- Вътрешна сигурност;

- Международна сигурност, миграция, дипломация.

прочети още
Национална и международна сигурност

Прием:

Завършена образователна степен "бакалавър" или "магистър" по обществени науки: политология, право, международни отношения, философия и социология, публична администрация, психология, история, полицейски, военни и други сродни специалности.

Кандидатите с образователна степен от област, различна от посочените, записват три допълнителни курса или общо девет (9) допълнителни кредита за целия период на обучение.