Археологически изследвания

Кратко представяне на програмата:

Програмата е изследователска и предлага обучение в най-новите методи и теоретични постижения на съвременната археология. Програмата има три специализации: праистория, антична археология и средновековна археология.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Археологически изследвания

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска степен по археология или сходна хуманитарна специалност. Предимство имат кандидатите, които имат задоволителна компютърна грамотност и свободно работят с информация в Internet, владеят добре един западен език, могат да използват достъпната в библиотеките литература и съставят научен апарат и библиография. Високо се оценяват комуникативните качества и ясната концепция за целите и очакванията от обучението в магистърската програма.

Приемът включва интервю и мотивационно есе.

По преценка на приемната комисия кандидат-студентите, които не притежават необходимите входни компетенции, записват курсове от подготвителен модул.