Тонрежисура

Кратко представяне на програмата:

Програма "ТОНРЕЖИСУРА" е практически насочена с възможност за обмен с Европейски образователни институции. Програмата предлага специализирано музикално обучение в областите: тонрежисура, звукови технологии, софтуерни решения в музикалното студио, електронен звук, звуков монтаж, аудиодизайн на звук, синтез на звук, мастеринг, звук в киното и телевизията, компютърно моделиране на звуковата картина. Програмата е уникална за страната ни със своето съвременно обучение, гъвкавост и индивидуален подход на преподаване. Програмата периодично се обновява. Изискванията от професионалните организации, които ползват кадрите, са допълнителен стимул за непрекъснатото въведение на новите технологии и връзката с научните открития в учебния процес. През 2014 година програмата получи отлична акредитация за шест годишен период.

Продължителност на програмата: 2 семестъра (за студенти завършили бакалавър по тонрежисура) и 2 семестъра и подготвителен модул за студенти от други професионални направления.

прочети още
Тонрежисура

Прием:

Кандидатстването в магистърска програма "Тонрежисура" с тава с есе на тема "Защо искам да се обучавам в магистърска програма "Тонрежисура" и интервю. В есето кандидадтите описват своят опит и познания в съответната област. За кандидадти от различни научни направления се изготвя индивидуална програма на обучение.