Управление на луксозното хотелиерство

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма „Управление на луксозното хотелиерство“ има за цел да подготви специалисти в сектора на луксозното хотелиерство (висококатегорийни хотели), отговарящи на очакванията, изискванията и особеностите на клиентите от луксозния сегмент. Програмата е разработена съместно с екипа на хотел Hyatt Regency Sofia и съобразно актуалните тенденции и модели на обучение в световен мащаб. Магистърската програма е интердисциплинарна и има силно изразена практическа насоченост с цел подготовка на високо квалифицирани кадри с придобит, още по време на обучението, професионален опит. Във всички представени курсове се провежда едно семинарно занятие с експерт от бизнеса в съответната област.

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен. Кандидатите трябва да притежават базисни познания по управление, икономика, туризъм и финанси. Съответните компетенции и нагласи на кандидата се установяват чрез интервю и мотивационно писмо. По преценка на приемната комисия кандидат-студентите, които не притежават необходимите входни компетенции, записват курсове от подготвителен модул.

Програмата предлага Надграждащ семестър за кандидати с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър".