Международни отношения и публично управление (на френски език)

Кратко представяне на програмата:

Франкофонската магистърска програма по международни отношения и публично управление е разработена съвместно с престижни университети от Франция, Белгия, Канада. Преподавателският състав включва представители от различни държави. Програмата осигурява възможности за едносеместриално обучение със стипендия във франкофонски университети. Подготвя за професионална реализация в сферата на международните организации, публичната администрация, политическите институции и медиите. Обучението в програмата преминава през курсове по европейски програми и политики, миграционна политика на България и международни миграции, регионални измерения на международното сътрудничество, международна сигурност и геополитически анализ. Извънаудиторните учебни форми включват самостоятелни работи и проекти. Програмата осигурява високо професионално ниво на обучение, осъществявано изцяло на френски език, съответстващо на френските и български образователни стандарти.

прочети още
Международни отношения и публично управление (на френски език)

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Кандидатите трябва да притежават базисни познания в областта на политическите и социални науки и да представят документ за владеене на френски език.

Приемът включва интервю и мотивационно есе.