Телекомуникации

Кратко представяне на програмата:

Магистърска програма „Телекомуникации“ представя съвременния свят на телекомуникационните и компютърни мрежи и системи, технологии и услуги. Обхваща една от най-перспективните за професионално развитие и иновации област. Програмата се разгръща в няколко сфери на телекомуникациите като – телекомуникационни и компютърни системи и мрежи, мобилни клетъчни мрежи, радио и телевизия и ефирно и сателитно цифрово разпръскване, телекомуникационни оператори и услуги, интернет платформи за разпространяване на цифрово аудио и видео съдържание, операционни системи и софтуер за телекомуникационна и компютърна техника, влакнесто оптични комуникации, кабелни и сателитни системи, Интернет Cloud технологии, виртуализация и други. Обхваща се тематика свързана с Интернет на нещата и изкуствения интелект, архитектура, изграждане и управление на центрове за данни, инсталиране и поддържане на уеб платформи и услуги, мониторинг и безопасност на мрежова инфраструктура, компютърна и комуникационна сигурност, системно и мрежово администриране, бизнеспланиране и мениджмънт на телекомуникационен оператор, финанси, маркетинг и стартъп в телекомуникациите, лицензиране и регулиране на електронни медии, иновации и реализация на технологични и инфраструктурни проекти в информационните и телекомуникационните технологии, правни аспекти и стандарти в телекомуникациите и други.

Програмата има две специализации:

- Цифрови телекомуникационни и компютърни мрежи и системи

- Мобилни комуникации и цифрови медии

прочети още
Телекомуникации

Прием:

Програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Кандидатите трябва да притежават базисни познания по телекомуникации.

Приемът включва интервю и мотивационно есе.

Кандидат-студентите, които не притежават необходимите входни компетенции, записват курсове от подготвителен модул, определени от приемната комисия.

Кандидатите с образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" записват надграждащ семестър.