Юридически превод с един чужд език (английски или немски)

Кратко представяне на програмата:

МП „Юридически превод с един чужд език“ (английски или немски) подготвя специалисти в областта на юридическия превод и правната комуникация, които владеят професионално английски или немски език, както и комбинации между тях. Приемът в програмата е след изпит по език. Програмата е ориентирана към юристи, филолози и към специалисти от други области на знанието, които биха желали да се занимават с юридически превод. В процеса на обучение студентите изграждат умения за посредничене при успешно осъществяване на професионален диалог в междукултурни и международни контексти, както и необходимите компетенции за повишаване на професионалната им подготовка съобразно динамично изменящите се правни норми и системи, придобиват изследователски умения, които им дават възможност да разработват и участват в изпълнението на научни проекти и да прилагат резултатите от тях в професионалната си практика. По време на обучението си студентите имат възможността да се възползват от стипендии за стажант-преводачи в Европейския парламент и Европейската комисия.

Важно: Програмата предлага подготвителен семестър за кандидатите, които не са завършили право, както и за тези, които не са завършили филологическа специалност. Студентите, които не са филолози или юристи, могат да запишат подготвителен семестър за неспециалисти в областта на правото, както и съответно за неспециалисти в областта на филологическите науки. Студентите могат да се дипломират със специализация само английски език или само немски език като изберат едногодишната програма (два семестъра: 81 кр.). Ако желаят да се дипломират и с двете специализации, необходимо е да запишат три семестъра (общо 90 кр.).

прочети още
Юридически превод с един чужд език (английски или немски)

Прием:

В програмата се приемат кандидати с бакалавърска или магистърска степен и с ниво на владеене на английски / немски език В2 - С1.

Приемът включва:

(1) Мотивационно есе на избрания чужд език с отговор на въпроса „Защо искам да се обучавам в програмата“

(2) Иинтервю на български и чужд език, по време на което се оценяват мотивацията, общата култура, езиковите и комуникативните умения на кандидата.

(2) Писмен превод на неспециализиран текст (обем до една стандартна страница) от чужд език на български език с речник;