Технологии в писмения и устния превод

Кратко представяне на програмата:

„Технологии в писмения и устния превод“ е Съвместна магистърска степен Еразъм мундус, разработена по проект Еразъм+, Ключова дейност КА1, в консорциум с университетите в Улвърхемптън, Великобритания и Малага, Испания. Целта на програмата е да подготвя ново поколение преводачи, способни да се справят ефективно с високите изисквания към тази професия: технически грамотни специалисти, запознати с новостите в езиковите технологии, проблемите на превода, технологиите в писмения и устен превод, електронните езикови ресурси в помощ на преводача.

Програмата предлага теоретични курсове по структурна, корпусна и компютърна лингвистика и проблеми на превода, но има предимно практическа насоченост.

прочети още
Технологии в писмения и устния превод

Прием:

Кандидатстването за програмата е през Портала ? – https://em-tti.eu/. Минималните изисквания са: владеене на английски (С1) и втори чужд език (български, гръцки, испански, италиански, френски, немски, руски – В2), удостоверено с международно признати сертификати; добра компютърна грамотност; бакалавърска и/или магистърска степен в една от следните области: филология, лингвистика, писмен и/или устен превод, информатика, информационни технологии, компютърна лингвистика.