Творческо писане

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага обучение по творческо писане, подготвя за сериозно литературно проучване и самостоятелно творчество, което, освен че трябва да завърши със създаване на собствена книга, спомага за създаването на навици и умения, потребни за живота на всеки продуктивен писател. Програмата съдържа три теоретични курса, всички останали курсове предполагат практическо упражняване на уменията, заложени в темите на курсовете (писане, четене, коментар). Основните курсове на програмата се водят от писатели, доказали себе си в литературното публично поле и с опит в преподаването на творческо писане. Студентите ще имат възможността, в различни семинарни и извънаудиторни форми, да се срещнат и с по-голям кръг български автори, които да споделят с тях своя писателски опит.

прочети още
Творческо писане

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска и магистърска степени. Кандидатите се избират въз основа на представени ръкописи или публикации на литературни текстове. Кандидатстващите трябва да са силно мотивирани за сериозно изследване в литературното изкуство.