Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)

Кратко представяне на програмата:

Програмата е предназначена да подготви експерти по медии и комуникации, които да притежават както теоретичната подготовка, така и необходимите умения да управляват самостоятелни информационни структури, свързани с медиите, маркетинга, бизнеса, политиката.

прочети още
Журналистика 3.0 (онлайн преса, радио и телевизия)

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен. Кандидатите трябва да притежават базисни познания т.е. да са завършили бакалавърска степен в една от областите: масови комуникации, маркетинг, мениджмънт, политология, международни отношения, публична администрация, бизнес администрация, реклама или визуални изкуства. За кандидати с бакалавърска степен извън изброените области приемната комисия предлага списък от подготвителни курсове, които компенсират липсващите базисни познания за продължаване в магистърската степен.

Приемът включва мотивационно есе, интервю и представяне на портфолио с документирани професионални изяви на кандидата (възможно е и в области извън масовите комуникации).