Дигитални комуникации

Кратко представяне на програмата:

Програмата е предназначена да подготви експерти по Дигитални комуникации, които да притежават както теоретичната подготовка, така и да познават спецификата на комуникациите в онлайн пространството. Завършилите програмата притежават необходимите умения да управляват самостоятелни информационни кампании в социалните медии и мрежи, свързани с постигането на стратегическите цели на маркетинга и бизнеса.

прочети още
Дигитални комуникации

Прием:

Кандидатстване с приемно интервю през септември 2018 година.

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен. Кандидатите трябва да притежават базисни познания т.е. да са завършили бакалавърска степен в една от областите: масови комуникации, маркетинг, мениджмънт, политология, международни отношения, публична администрация, бизнес администрация, реклама или визуални изкуства. За кандидати с бакалавърска степен извън изброените области приемната комисия предлага списък от подготвителни курсове, които компенсират липсващите базисни познания за продължаване в магистърската степен.

Приемът включва мотивационно есе, интервю и представяне на портфолио с документирани професионални изяви на кандидата (възможно е и в области извън масовите комуникации).