Артистични практики в архитектурна среда

Кратко представяне на програмата:

Програмата "Артистични практики в архитектурна среда" е съвременна, творческа и многопосочна програма свързана с дизайнерски и артистични практики в архитектурното пространство, тя отговаря на необходимостта - бакалаври и магистри, които са завършили дизайнерски, артистични, технически, хуманитарни или други програми и специалности в НБУ или друг университет да надградят своите знания и умения в посока дизайн и изкуства, като се възползват максимално от базата на Центъра по дизайн и изкуства, включваща ателиета за работа с глина, керамика, порцелан, стъкло и други материали. Студентите ще проектират и реализират на практика произведения в областта на мозайката, витража, керамиката и текстилния дизайн в интериора, дизайн чрез стъкло в интериора, проекти за декоративна и рекламна стенописна намеса в архитектурни пространства и други.

От друга страна завършилите изящни специалности като живопис, стенопис, скулптура, графика и др. ще могат да развият своите познания в областта на дизайна на предмети, графичния и интериорния дизайн, като същевременно надградят своите знания и умения в областта на изящните изкуства.

Студентите, идващи от коренно различни специалности, ще имат възможност да се обучават в избраните от тях дизайнерски и творчески курсове, като техните компетенции ще бъдат с многопосочен и интердисциплинарен характер, включващ, както творчество и изкуство, така и специфични умения и знания за работа с пространство, интериорен дизайн, графично и дигитално изображение , композиция, цвят, форма и други.

прочети още
Артистични практики в архитектурна среда

Прием:

В програмата могат да кандидатстват:

- завършилите средно образование - с полагане на кандидатстудентски изпит под формата на тест за общообразователна подготовка (ТОП) и представяне на диплома за завършено средно образование;

- завършилите друго висше образование, с диплома за съответната образователна степен и акредитиране на полученото обучение по регламентираната процедура на НБУ. Кандидатите не се явяват на ТОП.

Състезателният бал за класиране на кандидат-студентите се изчислява в точки, като максималният е 1000 точки. При формиране на бала участват следните компоненти:

- 70 % - ТОП;

- 30 % - средна аритметична оценка от матурите или средна аритметична оценка от зрелостните изпити в дипломата за средно образование.