Музикално изпълнителство (на английски език)

Кратко представяне на програмата:

Програма "Музикално изпълнителство (на английски език)" е практически насочена с възможност за обмен с Европейски образователни институции. Програмата предлага специализирано музикално обучение в областите: класическо пеене, класически инструмент, поп и джаз пеене и поп и джаз инструмент, педагогика на обучението по инструмент или пеене, съвременна българска музика, актьорско майсторство, импровизация, музициране в различни музикални състави - дуо, трио, квартет, квинтет, комбо състав, камерен оркестър. Курсовете в програмата се водят на английски език. Програмата е уникална за страната ни със своето съвременно обучение, гъвкавост и индивидуален подход на преподаване. През 2014 година програмата получи отлична акредитация за шест годишен период.

След първи семестър на обучението, на особено изявени студенти от програмата и на студенти изготвили индивидуална програма съвместно с Бюро за индивидуално образование и Програмните консултанти се дава възможност за обучение в индивидуални курсове в група с един обучаем. Желаещите студенти, се явяват на прослушване пред специално утвърдено от ръководството на университета жури съставено от изявени експерти в областта. Прослушванията се провеждат преди началото на всеки семестър, в периодите между 20 - 30 юни за Есенен семестър и 20 - 31 януари за Пролетен семестър. Успешно представилите се студенти се утвърждават от ръководството на НБУ.

Студентите следва да имат среден успех над Много добър 4,50, взети изпити от предходния семестър/година, както и да са участвали в самостоятелни концерти от името на НБУ, в представителни прояви в университета и извън него или в стратегически проекти или майсторски класове/семинари на университета.

прочети още
Музикално изпълнителство (на английски език)

Прием:

Приемът в програмата е следният:

Кандидатите трябва да имат завършено ниво "бакалавър". Тези, което са завършили бакалавър в областта на музикалните изкуства се обучават 4 семестъра (специализации в областта на класическата и поп/джаз музика), а тези които са в друга област - минимум 5 семестъра, като първият е подготвителен.

Специализиран изпит:

Интервю на кандидата с Комисията по прием, при което кандидатът по-желание може да изпълни музикални произведения.