Противодействие на престъпността и тероризма

Кратко представяне на програмата:

Програмата предлага специализирано обучение в областта на антитерористичните дейности и сигурността. Обучението преминава през курсове по история на тероризма, технически системи за сигурност, кризисен мениджмънт, организация на специалните служби, психология на криминалното поведение.

прочети още
Противодействие на престъпността и тероризма

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен в специалностите: гражданска и корпоративна сигурност, обществен ред и местно самоуправление, регионална и общинска сигурност, мениджмънт, публична администрация, полицейски, военни и други сродни специалности, социология, психология, политология, журналистика, педагогика, право, икономика и информационни технологии.

Кандидатите с образователна степен от област, различна от посочените, записват три допълнителни курса или общо девет (9) допълнителни кредита за целия период на обучение.