Фотографско изкуство

Кратко представяне на програмата:

Обучението отваря широк теоретичен хоризонт за разбиране на възможностите на съвременната художествена, рекламна и репортажна фотография, както и практическо изграждане на умения за професионална фотографска работа по високите стандарти на авангардните цифрови технологии. Обучението в програмата преминава през курсове по актова, рекламна, концептуална, постановъчна, репортажна фотография, документалистика. Извънаудиторните учебни форми включват самостоятелни работи, проекти, преддипломен стаж.

Програмата предлага подготвителен модул за кандидати от други образователни области.

прочети още
Фотографско изкуство

Прием:

В програмата се приемат студенти с бакалавърска или магистърска степен.

Приемът включва интервю, на което се представя фотографско портфолио.