Социална работа

Кратко представяне на програмата:

Програмата се основава на убеждението на авторите й, че мисията на социалната работа в България сега е да се повиши социалния капитал в българските общности и да се промени разбирането за природата на представителната демокрация. Програмата съоръжава бъдещите специалисти в социалната работа с умения да оценяват, разбират и преобразуват отношенията между хората. Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование, а през третата и четвъртата се организира в общи и специализирани курсове преподаващи теорията и практиката на социалната работа.

прочети още
Социална работа

Прием:

В програмата могат да кандидатстват:

- завършилите средно образование - с полагане на кандидатстудентски изпит под формата на тест за общообразователна подготовка (ТОП) и представяне на диплома за завършено средно образование;

- завършилите друго висше образование, с диплома за съответната образователна степен и акредитиране на полученото обучение по регламентираната процедура на НБУ. Кандидатите не се явяват на ТОП.

Състезателният бал за класиране на кандидат-студентите се изчислява в точки, като максималният е 1000 точки. При формиране на бала участват следните компоненти:

- 70 % - ТОП;

- 30 % - средна аритметична оценка от матурите или средна аритметична оценка от зрелостните изпити в дипломата за средно образование.