Англицистика (Английски език, култура и литература) ДО

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование: обучение в основните научни направления - езикознание, литературознание и културознание. Включват се и курсове по сродни и свързани научни дисциплини, като, психология, социология и други. Курсовете от програмата развиват езиковото ниво на студентите в академично направление, като практическа граматика, академични умения, комуникационни умения и др. През третата и четвъртата година обучението се организира в специализирани курсове към програмата и практически насочени тренингови форми – практики и стажове, проекти и семинари с използване на езикови технологии и др. През втората част на програмата се предлагат две специализации: преводач и учител по чужд език, които водят до съответната професионална квалификация.

прочети още
Англицистика (Английски език, култура и литература) ДО

Прием:

В програмата могат да кандидатстват:

- завършилите средно образование - с полагане на кандидатстудентски изпит под формата на тест за общообразователна подготовка (ТОП) и представяне на диплома за завършено средно образование;

- завършилите друго висше образование, с диплома за съответната образователна степен и акредитиране на полученото обучение по регламентираната процедура на НБУ. Кандидатите не се явяват на ТОП.

Състезателният бал за класиране на кандидат-студентите се изчислява в точки, като максималният е 1000 точки. При формиране на бала участват следните компоненти:

- 70 % - ТОП;

- 30 % - средна аритметична оценка от матурите или средна аритметична оценка от зрелостните изпити в дипломата за средно образование.