Счетоводство и контролинг - ДО

Кратко представяне на програмата:

Обучението в програмата през първите две години обхваща общо образование. Тук се поставят основите, върху които през третата и четвъртата година ще бъде изградено специализирано познание в областта на счетоводството и контролинга. Програмата позволява гъвкавост, благодарение на което студентите могат да формират своя научен и приложен профил. С помоща на своите преподаватели студентите могат да конкретизират обучението си в приложен план чрез самостояелни работи, които акцентират върху ключови, актуални въпроси от съвременната счетводна практика. Слез завършване студентите ще владеят езика на бизнеса - счетоводството и контролинга, благодарение на който ще разберат процесите във всяка бизнес единица.

прочети още
Счетоводство и контролинг - ДО

Прием:

В програмата могат да кандидатстват:

- завършилите средно образование - с полагане на кандидатстудентски изпит под формата на тест за общообразователна подготовка (ТОП) и представяне на диплома за завършено средно образование;

- завършилите друго висше образование, с диплома за съответната образователна степен и акредитиране на полученото обучение по регламентираната процедура на НБУ. Кандидатите не се явяват на ТОП.