Съвременна живопис и стенопис

Кратко представяне на програмата:

Чрез обучение в майнър програма се придобива допълнителна специализация от друга бакалавърска програма, различна от основната. Допълнителната специализация се отразява в дипломата за придобита бакалавърска степен от основната програма.

Студентите записват майнър програма във втора част на бакалавърската програма /от V до VIII семестър /.

прочети още
Съвременна живопис и стенопис

Прием:

Студентите с набрани кредити от първа и втора година на основната си бакалавърска програма могат да запишат майнър програма - втора специалност от същото или друго професионално направление.

Онези, които имат успех най-малко 4.50, записват майнър програмата безплатно. Във всички останали случаи курсовете се заплащат.