Електронен каталог

Докторски програми

Антропология
Архитектура на сградите, конструкция, съоръжения и детайли
Бизнес администрация
Граждански процес
Египтология
Информатика
Исторически изследвания
История на държавата и правото
Конституционно право
Логопедия
Маркетинг
Музика
    Модул: Музикално изпълнителско майсторство
    Модул: Музикознание и музикално изкуство
Наказателно право
Общо и сравнително езикознание
Социология
Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност (счетоводство и одитинг)
Телекомуникации
Трудово право и обществено осигуряване
Финанси, парично обръщение, кредит и застраховка
Филология
Германски езици (английски и немски език)
Славянски езици (руски език)
Теория и история на литературата
Теория и практика на превода
История и археология
Археологически изследвания и археометрия
Социология, антропология и науки за културата
Семиотика
Психология
Обща психология
Политически науки
Политически науки
Обществени комуникации и информационни науки
Медии и обществени комуникации
Право
Гражданско и семейно право
Администрация и управление
Организация и управление на извънпроизводствената сфера (публична администрация)
Икономика
Световно стопанство. Международни икономически отношения
Туризъм
Туризъм
Архитектура, строителство и геодезия
Теория и история на архитектурата
Обществено здраве
Логопедия (на английски език)
Теория на изкуствата
Изкуствознание и визуални изследвания
Изобразително изкуство
Визуално-пластични изкуства
Дизайн
Театрално и филмово изкуство
Кинознание, киноизкуство и телевизия
Театрознание и театрално изкуство
    Модул: Театрално изпълнителско изкуство
    Модул: Театрознание и театрално изкуство
Национална сигурност
Стратегии и политики на сигурност