Електронен каталог

Дистанционни програми

Хуманитарни науки
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език) ДО
Англицистика (Английски език, култура и литература) ДО
    Специализация: Преводач
    Специализация: Учител
Философия ДО
История и археология ДО
    Модул: Археология на Евразия
    Модул: История на България, Европа и света
Социални, стопански и правни науки
Международен алтернативен туризъм ДО
    Специализация: Алтернативен туризъм
Културен туризъм ДО
Културна и социална антропология ДО
Бизнес комуникации - ДО
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език) - ДО
Управление и развитие на човешките ресурси (на английски език) - ДО
Бизнес администрация ДО
    Специализация: Мениджмънт и лидерство
    Специализация: Управление на човешките ресурси
Маркетинг мениджмънт ДО
Мениджмънт на туристическия бизнес - ДО
    Специализация: Мениджмънт на туристическия бизнес
Управление на здравеопазването - ДО
Мениджмънт за организационно съвършенство - ДО
Счетоводство и контролинг - ДО
Финанси - ДО
Маркетинг - ДО
Туризъм - ДО
    Специализация: Културен туризъм
    Специализация: Управление на хотелиерството и туроператорската дейност
Управление на бизнеса и предприемачество ДО
Природни науки, математика и информатика
Екологични експертизи и контрол ДО
Екология и опазване на околната среда - ДО