Електронен каталог

Дистанционни програми

Администрация и управление
Управление и развитие на човешките ресурси (на български и английски език) - ДО
Управление и развитие на човешките ресурси (на английски език) - ДО
Бизнес администрация ДО
    Специализация: Мениджмънт и лидерство
    Специализация: Управление на човешките ресурси
Мениджмънт на туристическия бизнес - ДО
    Специализация: Мениджмънт на туристическия бизнес
Управление на здравеопазването - ДО
Мениджмънт за организационно съвършенство - ДО
Туризъм - ДО
    Специализация: Културен туризъм
    Специализация: Управление на хотелиерството и туроператорската дейност
Управление на бизнеса и предприемачество ДО
Антропология
Културен туризъм ДО
Културна и социална антропология ДО
Археология
История и археология ДО
    Модул: Археология на Евразия
    Модул: История на България, Европа и света
Здравеопазване и социална работа
Управление на здравеопазването - ДО
Изследователски център за компютърна и приложна лингвистика
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език) ДО
Икономика
Маркетинг мениджмънт ДО
Счетоводство и контролинг - ДО
Финанси - ДО
Маркетинг - ДО
История
История и археология ДО
    Модул: Археология на Евразия
    Модул: История на България, Европа и света
Нова българистика
Бизнес комуникации - ДО
Природни науки
Международен алтернативен туризъм ДО
    Специализация: Алтернативен туризъм
Екологични експертизи и контрол ДО
Екология и опазване на околната среда - ДО
Философия и социология
Философия ДО
Чужди езици и култури
Англицистика (Английски език, култура и литература) ДО
    Специализация: Преводач
    Специализация: Учител