Бизнес развитие в мрежови индустрии: енергия, телекомуникации, транспорт

Програмна схема

Бизнес развитие в мрежови индустрии: енергия, телекомуникации, транспорт

Специализации: