BULB968 Стажантска практика

Анотация:

Българистика (Български език, култура и литература)

Преподавател(и):

гл. ас. Бойка Бъчварова  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: