VIPB448 Проект: Графични техники: смесени техники

Анотация:

Смесените графични техники предоставят възможност на студентите да комбинират различни графични техники в изграждането на матрици и отпечатването им върху един лист хартия за създаването на едно цялостно изображение. Тук могат да се смесват техниките линогравюра, суха игла, офорт, акватинта, мецотинто, както е възможно да се комбинират с дигитален печат. Това смесване на техниките предразполага усложняването на композициите, разширяване на тоналните стойности, усложняване на цветността на графичния отпечатък. Много важна част от процеса е пасерът на отделните форми, които отпечатвайки се заедно, създават цялостното изображение.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

ас. Васил Ангелов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Почти всички основни техники в сферата на високия и дълбокия печат плюс някои от повърхностните;

2) могат:

• Да могат да смесват различните форми, така че да постигат чист и изразителен образ;

В още по-голяма степен се развива не само техническата грамотност и креативност, но и вьзможностите за пластично обогатяване.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Да са усвоени поне основните прийоми на различните класически родове печат-висок, дълбок и повърхностен, а защо не и дигитален печат;

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Лекционен панел за начините за смесване на графичните техники
  2. Практическа работа по поставена тема
  3. Самостоятелна работа

Литература по темите:

Основна литература:

• Бисерова,Снежина. Силиграфията, безводен метод за повьрхнен печат

• Стоев, Борислав. Основи на графиката., Захарий Стоянов, София;

• Томов, Евтим. Графичните техники

• Чуховски, Петър. Рисунката – същност и проблематика., София, Изкуство, 1972;

Допълнителна литература:

• Tushinqham, Sidney. Etchings & dry-points, University of California Libraries, 1922

• Brooks, Catherine. Magical Secrets about Line Etching & Engraving: The Step-by-Step Art of Incised Lines, with an Appendix on Printing by Kathan Brown, Crown Point Press, 2007

• Leaf, Ruth. Etching, Engraving and Other Intaglio Printmaking Techniques, Dover Art Instruction, 1984

• Meek, James B. Art of Engraving: A Book of Instructions, 1973

• Tahir, Abe Jr . Jacques Hnizdovsky: Woodcuts and Etchings, 1987